Tarieven

Onderstaand vindt u een weergave van de tarieven voor de drie verschillende diensten: bewindvoering, mentorschap en curatele. De tarieven zijn op maandbasis en inclusief BTW. Alleen de opstartkosten en extra werkzaamheden zijn eenmalig en inclusief BTW. De tarieven voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm. 

Verder worden de kosten vaak vergoed door de gemeente. Middels een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt u dit in gang zetten. 

Bewindvoering

Eenpersoonsbewind
Standaard: € 125,53Problematische schulden: €162,44​Opstartkosten: € 709,06​

Tweepersoonsbewind
Standaard: € 150,54Problematische schulden een persoon: € 172,72Problematische schulden beide personen: € 194,81​Opstartkosten: € 850,63

​Extra werkzaamhedenUurloon: € 88,61Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44

Mentorschap

Eenpersoons mentorschapStandaard: € 125,53Psychische problemen 18-23 jaar: € 162,44Opstartkosten: € 709,06

Tweepersoons mentorschapStandaard: € 225,96Psychische problemen 18-23 jaar een persoon: € 258,94Psychische problemen 18-23 jaar beide personen: € 292,31Opstartkosten: € 1275,34

Extra werkzaamhedenUurloon:  € 88,61Verhuizing: € 442,86

Curatele

Eenpersoons curatele
Standaard: € 215,48
Psychische problemen of jeugdhulp 18-23jr: € 246,94
Psychische problemen en jeugdhulp 18-23jr: € 278,70
Opstartkosten: € 1216,05

Tweepersoons curatele
Standaard: €326,19Problematische schulden (1P): € 344,75Problematische schulden (2P): € 363,20Jeugdhulp 18-23 jaar (1P): € 355,84Jeugdhulp 18-23 jaar (2P): € 385,38

Extra werkzaamheden
Uurloon: € 88,61Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 266,20Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 319,44Woningontruiming, verkoop of verhuizing: € 442,86