Tarieven

Onderstaand vindt u een weergave van de tarieven voor de drie verschillende diensten: bewindvoering, mentorschap en curatele. De tarieven zijn op maandbasis en inclusief BTW. Alleen de opstartkosten en extra werkzaamheden zijn eenmalig en inclusief BTW. De tarieven voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm. 

Verder worden de kosten vaak vergoed door de gemeente. Middels een aanvraag voor bijzondere bijstand kunt u dit in gang zetten. 

Bewindvoering

Eenpersoonsbewind
Standaard: € 133,10Problematische schulden: €172,12​Opstartkosten: € 751,14

Tweepersoonsbewind
Standaard: € 159,52Problematische schulden een persoon: € 183,11Problematische schulden beide personen: € 206,51​Opstartkosten: € 901,45

​Extra werkzaamhedenUurloon: € 93,90Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 281,93Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 338,80

Mentorschap

Eenpersoons mentorschapStandaard: € 133,10Psychische problemen 18-23 jaar: € 172,12Opstartkosten: € 751,14

Tweepersoons mentorschapStandaard: € 239,48Psychische problemen 18-23 jaar een persoon: € 274,47Psychische problemen 18-23 jaar beide personen: € 309,86Opstartkosten: € 1351,57

Extra werkzaamhedenUurloon:  € 93,90Verhuizing: € 469,48

Curatele

Eenpersoons curatele
Standaard: € 239,48
Psychische problemen of jeugdhulp 18-23jr: € 274,47
Psychische problemen en jeugdhulp 18-23jr: € 309,86
Opstartkosten: € 1351,57

Tweepersoons curatele
Standaard: €345,76Problematische schulden (1P): € 365,42Problematische schulden (2P): € 384,98Jeugdhulp 18-23 jaar (1P): € 377,12Jeugdhulp 18-23 jaar (2P): € 408,48

Extra werkzaamheden
Uurloon: € 93,90Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1P: € 281,93Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2P: € 338,80Woningontruiming, verkoop of verhuizing: € 469,48