Potentia Diensten

Bewindvoering, Mentorschap & Curatele

Potentia Diensten

Bewindvoering, Mentorschap & Curatele

Potentia Diensten

Bewindvoering, Mentorschap & Curatele

Potentia Diensten

Bij Potentia Diensten geloven wij in de potentie van ieder mens. Daarom bieden wij hulp aan mensen die niet meer in staat zijn om hun financiële en/of persoonlijke belangen zelfstandig te behartigen. Deze hulp vervullen wij middels de drie volgende diensten: Bewindvoering, Mentorschap & Curatele.

Wij zijn actief in de regio Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Gelderland.

Doelgroep

Tot onze doelgroep behoren mensen die door geestelijke en/of fysieke beperkingen en schuldenproblematiek tijdelijk als zowel permanent een beschermingsmaatregel nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn mensen met gedragsproblemen, dementie, psychiatrische aandoening, autisme, een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en andere gezondheidsklachten.

Onze diensten kunnen ook veel betekenen voor mensen die niet bekend zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving. Tevens voor ouderen die te maken hebben gehad met oplichting en digitale beperkingen.

Visie

Potentia Diensten ondersteunt mensen om economisch stabiel te zijn door middel van financiële dienstverlening en mentorschap. Door gerichte aandacht voor zorg en welzijn zonder het potentieel van ieder mens te verliezen.

Missie

Potentia Diensten is een kleinschalig bewindvoerderskantoor. Wij maken ons hard voor het voorkomen van onnodige geldzorgen en stress over de uitvoering van zorg gerelateerde zaken. Mede door het signaleren van knelpunten binnen de hulpverlening, gemeente en andere instanties bieden wij ook een gerichte aanpak voor elke individuele situatie.

De diensten die geleverd worden zijn snel en toegankelijk. Efficiënt werken staat bij Potentia Diensten centraal staat, hierdoor creëren wij meer tijd voor persoonlijke aandacht en bijzondere omstandigheden.

Bewindvoering

Bij iedereen kunnen er zich opeens bijzondere omstandigheden voordoen. Denk aan een echtscheiding, ziekte, schulden, werkloosheid, en verslaving. Hierdoor lukt het niet meer om zelf financiën en goederen te regelen. Een bewinvoerder beslist over financiele zaken en goederen. Daarnaast zorgt de bewindvoerder voor orde en rust in de administratie. 

"

Mentorschap

Mentorschap biedt uitkomst bij mensen die hun persoonlijke zaken niet meer kunnen regelen. De mentor beslist samen met de betrokkene over zorggerelateerde zaken, zoals: verpleging, verzorging en begeleiding. Verder is een mentor een wettelijke vertegenwoordiger. De behoefte, wensen, normen en waarden van de client staan centraal.

"

Curatele

Een curator biedt hulp aan mensen die hun persoonlijke zaken en financiën niet kunnen regelen en voor wie bewindvoering en/of mentorschap niet voldoende is. De curator beslist over de financiën, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt. De cliënt is handelingsonbekwaam.

Werkwijze

De aanmelding verloopt telefonisch, schriftelijk, via webformulier of email. Er wordt dan contact opgenomen om de aanmelding te bespreken en mogelijk een intakegesprek in te plannen. Door middel van een intakegesprek willen wij met u uw situatie bespreken om zo een compleet mogelijk beeld te schetsen.

Tijdens het intakegesprek geven wij uitleg over de rol en taken van de bewindvoerder, mentor en curator. Uiteraard informeren wij u over de beschermingsmaatregel die van toepassing is. Mocht u besluiten om gebruik te willen maken van een bewindvoerder, mentor of curator, dan vullen wij samen de benodigde formulieren in. Hierna neemt de bewindvoerder, mentor of curator alle formulieren mee, om de aanvraag in te dienen bij de rechtbank.

Wanneer de rechter besluit om uw verzoek toe te kennen, krijgt u een bewindvoerder, mentor of curator tot uw beschikking. De beschikking is een schriftelijke uitspraak waarin het beschermingsbewind wordt toegekend. De bewindvoerder, mentor of curator heeft vanaf dat moment de wettelijke bevoegdheid om uw zaken te regelen.

Partners

Client Login

Alle cliënten die online hun financiële en/of zorg dossier willen inzien, loggen via dit portaal in. Dit geeft u de mogelijkheid om zelf te controleren of de gegevens juist zijn.